Now showing items 1-6 of 6

 • Fyzikální simulace v grafické scéně 

  Javorka, Marián
  Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • Měřící systémy závodních automobilů 

  Job, Štefan
  Tato práce se zabývá měřicími systémy závodních automobilů. Cílem této práce je popsat v současné době používané dataloggery, určit jaké veličiny se snímají a jakou informaci poskytují řidiči nebo závodnímu inženýrovi. ...
 • Sportovní vozy Lotus 

  Sojka, Michal
  Tématem bakalářské práce je popis vývoje sportovních vozů Lotus. Cílem je nastínit vývoj sportovních vozů a popis jejich konstrukce. První část práce je zaměřena na historii samotné společnosti Lotus od jejího založení až ...
 • Vývoj sportovních vozů Lancia 

  Čech, Martin
  Práce pojednává o vývoji sportovních a závodních vozů Lancia. Cílem je přiblížit konstrukční řešení, popsat je a provést jejich rozbor. Případně porovnat, jak daný problém řešila konkurence. V první části je nastíněn vznik ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového závodního motoru přeplňováním 

  Dolák, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o problematice přeplňování závodních motorů. Cílem práce je vytvořit návrhový výpočet pro volbu vhodného turbodmychadla pro daný motor. V tomto případě jednoválcový motor do vozu Formule Student. ...