Now showing items 1-9 of 9

 • Obrábění součásti ze slitiny hliníku 

  Lačňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti typu turbína ve firmě Edwards. Specifikace zaměření je na část technologie soustružení, kde je v první části vytvořen rozbor součásti a její technologičnost ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Kobe, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací a automatizací některých procesů administrativy firmy. Využívá k tomu jednoduchých aplikací Excel a programového kódu Visual Basic for Applications. V praktické části této práce ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Chvátil, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje a hodnotí stav podnikových procesů, komunikace, administrativy a informačního software v drobném podniku. Také se zamýšlí nad vhodností využití ERP systémů v takto malých podnicích. Na základě ...
 • Racionalizace výrobní linky 

  Straka, Jiří
  Tato diplomová práce racionalizuje výrobu schodnic nástupních systémů do kolejových vozidel tak, aby se zvýšila kapacita procesu. Toho bylo dosaženo pomocí detailní analýzy výrobního procesu s následným vyhodnocením výsledků, ...
 • Racionalizace výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla 

  Kovář, Matouš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla ve firmě TOS Svitavy, a.s. V úvodní části této práce je představena firma a její výrobní program. Jeho součástí je i výroba ...
 • Racionalizace výroby koncovek 

  Grandič, Jan
  Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Westfalia. Cílem této práce je zanalyzovat možnosti racionalizace výroby koncovek plynotěsných hadic používaných v automobilovém průmyslu. Práce obsahuje studii racionalizace ...
 • Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO 

  Poláčková, Kateřina
  Cílem této práce je racionalizace výrobního postupu základních komponent servomotoru vyráběného firmou AVEKO s.r.o. Na základě rozboru současného stavu a vytipovaných nedostatků byly provedeny návrhy změn ke zvýšení objemu ...
 • Racionalizace výroby součásti 

  Bartl, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních řešení součástky Bonnet, která je typovým představitelem nejdůležitějších úseků širšího spektra součástek od zákazníka. Úvodní část popisuje součástkovou základnu, podle ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...