Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

    Tenora, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...