Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

    Rada, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů ve strojírenském podniku. Nejprve byla provedena rešerše problematiky skladování a řízení zásob. Následně byl realizován výpočet skladové kapacity a návrh dispozičního řešení ...
  • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

    Jarolím, Adam
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladu hutního materiálu ve strojírenském podniku. V první části byla provedena rešeršní část práce, kde jsou popsány funkce a druhy skladů, manipulace s materiálem či logistické ...