Now showing items 1-20 of 33

 • A 300 GHz "Always-in-Focus" Focusing System for Target Detection 

  Montero-de-Paz, J.; Garcia-Muñoz, L. E.; Segovia-Vargas, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A focusing system for a 300 GHz radar with 5 m target distance and 10 mm diameter spot size resolution is proposed. The focusing system is based on a Gaussian telescope scheme and its main parameters have been de¬signed ...
 • Analýza deforestace krajiny s využitím satelitních snímků 

  Javorka, Martin
  Dnes je dolezite chranit lesne zdroje a sledovat odlesnovanie je nevyhnutne. Dialkove sni- manie Zeme ma v tomto monitorovacom usili dolezitu ulohu. Tato praca sa zaobera styrmi roznymi technikami zistovania odlesnovania ...
 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • The Correlation Characteristics of Polarization Backscattering Matrix of Dense Chaff Clouds 

  Tang, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  This paper studied the correlation characteristics of the polarization backscattering matrix of the dense chaff cloud with uniform orientation and location distributions in circular symmetry region. Based on the theoretical ...
 • Detection-Discrimination Method for Multiple Repeater False Targets Based on Radar Polarization Echoes 

  ZONG, Z. W.; SHI, L. F.; LI, Y. Z.; WANG, X. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  Multiple repeat false targets (RFTs), created by the digital radio frequency memory (DRFM) system of jammer, are widely used in practical to effectively exhaust the limited tracking and discrimination resource of defence ...
 • Detekce parkovacích míst s použitím radaru 

  Kunorzová, Kateřina
  Cílem práce je detekovat volná parkovací místa a využít k tomu radarové zařízení. Radar vysílá signál a ten se následně odráží od objektů v okolí radaru a je zpět přijímán. Po zpracování je k dispozici 2D/3D point cloud ...
 • Detekce životních funkcí s použitím radaru 

  Köteleš, Dávid
  V dnešnej dobe je veľmi dôležité merať životné funkcie človeka. Vďaka získaným dátam môžeme kontrolovať zdravotný stav ľudí. Rovnako sa táto kontrola využíva aj v športoch pri kontrole výkonu športovcov. K meraniu sa ...
 • Domov pro seniory Sokolnice 

  Vávra, Vít
  Areál bývalých kasáren leží nedaleko Sokolnic spadající do periférie Brna. Jde o malebnou obec, která má bohatou historii. Kasárna se nachází na kopci jménem Stará hora, dělí se zde několik katastrálních území. Nedaleko ...
 • Dopplerovský radar pro měření rychlosti vozidel 

  Kulig, Radomír
  Tato práce se zabývá měřením rychlosti objektů pomocí dopplerovského radaru, komunikujícího s okolím prostřednictvím rozhraní RS232. Práce obsahuje kompletní řešení tohoto dopplerovského radaru a to jak z pohledu schémat ...
 • Efektivní detekce radarových signálů v FPGA 

  Černý, Matěj
  Tato práce pojednává o metodách detekce radarového signálu. Jsou zde rozebrány používané radarové signály a metody detekce. Vybrané základní metody jsou implementovány a nasimulovány v prostředí Matlab a reprezentovány ...
 • An FPGA Based Implementation of a CFAR Processor Applied to a Pulse-Compression Radar System 

  Simić, S.; Andrić, M.; Zrnić, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A hardware architecture that implements a CFAR processor including six variants of the CFAR algorithm based on linear and nonlinear operations for radar applications is presented. Since some implemented CFAR algorithms ...
 • Indoor Detection of People Based on Vital Sign Sensing 

  Plaček, Dan
  V dnešní době chytrých domácností a velkého důrazu kladeného na ochranu dat, je žádoucí provádět detekci přítomnosti člověka a také jeho zdravotního stavu anonymně, a to za pomoci jeho vitálních funkcí. Cílem této práce ...
 • Integrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru 

  Kohutek, Jakub
  Diplomová práce vyjadřuje názor na směr vývoje v otázce integrace bezpilotních prostředků do společného vzdušného prostoru. Práce na začátku charakterizuje překážky integrace a poukazuje na širší souvislosti. Protože ...
 • Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences 

  Pasya, I.; Kato, H.; Kobayashi, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Ultra wideband (UWB) automotive radars have attracted attention from the viewpoint of reducing traffic accidents. The performance of automotive radars may be degraded by interference from nearby radars using the same ...
 • Klasifikace vozidel s použitím radaru 

  Raszka, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití radarového signálu ke klasifikaci silničního provozu. Součástí práce je použití radarových modulů s kontinuální vlnou využívajících Dopplerův jev. Radarový signál je následně ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Sekera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Páč, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí radaru se spojitou vlnou. V úvodní části jsou vysvětleny principy fungování radarů. Dále je uveden způsob zpracování radarového signálu, metody pro měření vzdálenosti ...
 • Model of a Monopulse Radar Tracking System for Student Laboratory 

  Bonefacic, D.; Jancula, J.; Majurec, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  Development, construction and testing of a student laboratory model of the radar system that can be used for monopulse tracking is described. The laboratory model is simple and can be assembled from the existing equipment ...
 • Optické snímače 

  Jakoubek, Martin
  Diplomová práce řeší problém detekce vozidel na velkou vzdálenost s využitím k řízení semaforů na křižovatkách. V první části práce je řešeno jakým způsobem by vozidla bylo možné detekovat a výběr dvou principů snímačů. ...