Now showing items 1-20 of 30

 • A 300 GHz "Always-in-Focus" Focusing System for Target Detection 

  Montero-de-Paz, J.; Garcia-Muñoz, L. E.; Segovia-Vargas, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A focusing system for a 300 GHz radar with 5 m target distance and 10 mm diameter spot size resolution is proposed. The focusing system is based on a Gaussian telescope scheme and its main parameters have been de¬signed ...
 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • The Correlation Characteristics of Polarization Backscattering Matrix of Dense Chaff Clouds 

  Tang, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  This paper studied the correlation characteristics of the polarization backscattering matrix of the dense chaff cloud with uniform orientation and location distributions in circular symmetry region. Based on the theoretical ...
 • Detection-Discrimination Method for Multiple Repeater False Targets Based on Radar Polarization Echoes 

  ZONG, Z. W.; SHI, L. F.; LI, Y. Z.; WANG, X. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  Multiple repeat false targets (RFTs), created by the digital radio frequency memory (DRFM) system of jammer, are widely used in practical to effectively exhaust the limited tracking and discrimination resource of defence ...
 • Detekce životních funkcí s použitím radaru 

  Köteleš, Dávid
  V dnešnej dobe je veľmi dôležité merať životné funkcie človeka. Vďaka získaným dátam môžeme kontrolovať zdravotný stav ľudí. Rovnako sa táto kontrola využíva aj v športoch pri kontrole výkonu športovcov. K meraniu sa ...
 • Domov pro seniory Sokolnice 

  Vávra, Vít
  Areál bývalých kasáren leží nedaleko Sokolnic spadající do periférie Brna. Jde o malebnou obec, která má bohatou historii. Kasárna se nachází na kopci jménem Stará hora, dělí se zde několik katastrálních území. Nedaleko ...
 • Dopplerovský radar pro měření rychlosti vozidel 

  Kulig, Radomír
  Tato práce se zabývá měřením rychlosti objektů pomocí dopplerovského radaru, komunikujícího s okolím prostřednictvím rozhraní RS232. Práce obsahuje kompletní řešení tohoto dopplerovského radaru a to jak z pohledu schémat ...
 • Efektivní detekce radarových signálů v FPGA 

  Černý, Matěj
  Tato práce pojednává o metodách detekce radarového signálu. Jsou zde rozebrány používané radarové signály a metody detekce. Vybrané základní metody jsou implementovány a nasimulovány v prostředí Matlab a reprezentovány ...
 • An FPGA Based Implementation of a CFAR Processor Applied to a Pulse-Compression Radar System 

  Simić, S.; Andrić, M.; Zrnić, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  A hardware architecture that implements a CFAR processor including six variants of the CFAR algorithm based on linear and nonlinear operations for radar applications is presented. Since some implemented CFAR algorithms ...
 • Integrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru 

  Kohutek, Jakub
  Diplomová práce vyjadřuje názor na směr vývoje v otázce integrace bezpilotních prostředků do společného vzdušného prostoru. Práce na začátku charakterizuje překážky integrace a poukazuje na širší souvislosti. Protože ...
 • Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences 

  Pasya, I.; Kato, H.; Kobayashi, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Ultra wideband (UWB) automotive radars have attracted attention from the viewpoint of reducing traffic accidents. The performance of automotive radars may be degraded by interference from nearby radars using the same ...
 • Klasifikace vozidel s použitím radaru 

  Raszka, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití radarového signálu ke klasifikaci silničního provozu. Součástí práce je použití radarových modulů s kontinuální vlnou využívajících Dopplerův jev. Radarový signál je následně ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Sekera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Páč, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí radaru se spojitou vlnou. V úvodní části jsou vysvětleny principy fungování radarů. Dále je uveden způsob zpracování radarového signálu, metody pro měření vzdálenosti ...
 • Model of a Monopulse Radar Tracking System for Student Laboratory 

  Bonefacic, D.; Jancula, J.; Majurec, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  Development, construction and testing of a student laboratory model of the radar system that can be used for monopulse tracking is described. The laboratory model is simple and can be assembled from the existing equipment ...
 • Optické snímače 

  Jakoubek, Martin
  Diplomová práce řeší problém detekce vozidel na velkou vzdálenost s využitím k řízení semaforů na křižovatkách. V první části práce je řešeno jakým způsobem by vozidla bylo možné detekovat a výběr dvou principů snímačů. ...
 • Přehledové radary v ČR 

  Kohutek, Jakub
  Radary pro řízení letového provozu v ČR. Oblastní (páteřní)přehledové radary. letištní přehledové radary.
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...
 • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

  Piňos, Michal
  Cílem této bakalářské práce je radarové měření rychlostních disciplín. K měření těchto sportovních událostí je použit Dopplerův radar s kontinuální vlnou, konkrétně radar K-MC4. Pro extrakci informace o rychlosti objektu ...