Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kompresoru turbodmychadla 

    Domanský, David
    Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...
  • Přehled typů hluku způsobeného kompresorem turbodmychadla 

    Paulík, Lukáš
    Bakalářská práce je zaměřena na rozbor aerodynamického hluku vycházejícího z kompresoru turbodmychadla. Z jednotlivých publikací tuzemských i zahraničních byly převzaty poznatky týkající se práce radiálního kompresoru ve ...