Now showing items 1-7 of 7

 • Kamna v konceptu moderního vytápění 

  Koutecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá kamny jako hlavním zdrojem vytápění. Teoretická část řeší praktický i teoretický návrh kamen a spalovací proces. Návrhová část se skládá ze tři, z nespočet variant návrhu kamen v konceptu moderního ...
 • Měření koncových elementů 

  Zachoval, Matouš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh ...
 • Sálavé vytápění 

  Dávidík, Ľubomír
  Bakalářská práce řeší vytápění penzionu Vír ve Žďáru nad Sázavou. Součástí penzionu je i restaurace s provozem. Objekt bude vytápěn podlahovým topením a otopnými deskovými tělesy. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, ...
 • Sálavé vytápění průmyslových hal 

  Rybář, Jakub
  Vnitřní klima průmyslových hal je dnes s výhodou utvářeno sálavými systémy vytápění, které jsou pružnější a efektivnější, než systémy konvekční. Rozhodující složkou vnitřního klimatu je u těchto systémů střední radiační ...
 • Větrání a vytápění průmyslových hal 

  Ležovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal, především z hlediska provozních nároků a dosaženého komfortu na pracovišti. Autor se na úvod zaměřuje na pojmy související s vnitřním mikroklimatem ...
 • Vytápění výrobního objektu s administrativou 

  Březina, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je porovnat způsoby vytápění průmyslových hal a navrhnout vhodný systém vytápění do zadaného výrobního objektu, který se nachází na okraji města Brna. Objekt je tvořen dvěma jednopodlažními ...
 • Vzduchotechnika ve sportovním objektu 

  Sedlařík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou sportovního objektu. Objekt se nachází ve Znojmě. Cílem práce bylo navrhnout tři vzduchotechnická zařízení pro bowling, tělocvičnu a hygienická zařízení. Jedná se o klimatizaci ...