Now showing items 1-11 of 11

 • Antenna Measurements Using the Mirror Method with Gating in a Time Domain 

  Bartik, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  This paper provides a principal overview of the time domain measurement instrumentation and information about the implementation of the time domain option in the Agilent PNA microwave network analyzer E8364A. The paper ...
 • Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications 

  Gaja, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with desired radiation patterns. ...
 • Měření numerické apertury 

  Vejmola, Tomáš
  Bakalářská práce ukazuje použití měřicího systému SOMS pro měření numerické apertury různých druhů optických vláken. Dále je v práci popsán a odzkoušen měřicí přípravek, umožňující modifikovat systém SOMS pro měření ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Radiation Pattern Reconstruction from the Near-Field Amplitude Measurement on Two Planes Using PSO 

  Tkadlec, R.; Novacek, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  The paper presents a new approach to the radiation pattern reconstruction from near-field amplitude only measurement over a two planar scanning surfaces. This new method for antenna pattern reconstruction is based on the ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • Spatial Characterization of the Uplink Inter-Cell Interference in Polygonal-Shaped Wireless Networks 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The uplink inter-cell interference is a major impairment in wireless systems. In this paper, we provide a geometrical-based framework for its analysis in networks with convex polygonal coverage area. Algebraic expressions ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...
 • Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén 

  Šporik, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární antény rezonančního typu, která je založena na kombinaci levo- a pravotočivých vlastností přenosového vedení. Toto vedení se nazývá CRLH vedení a vychází ze tzv. hříbkové struktury. ...
 • Wide-Angle X-Band Antenna Array with Novel Radiating Elements 

  Chernobrovkin, R.; Ivanchenko, I.; Ligthart, L. P.; Korolev, A.; Popenko, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  An antenna array with wide-angle beam steering is presented in this paper. The antenna consists of dielectrically filled open-ended waveguides with a new type of excitation as individual radiators. The characteristics of ...
 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...