Now showing items 1-2 of 2

  • Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích 

    Tesař, Jakub
    Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. ...
  • Význam celostátní Radiační monitorovací sítě 

    Tesař, Jakub
    Bakalářská práce podává ucelený přehled o celostátní Radiační monitorovací síti. Vysvětluje význam celostátní Radiační monitorovací sítě. Popisuje monitorování za obvyklé radiační situace a za radiační mimořádné situace. ...