Now showing items 1-1 of 1

  • Datová síť pro smart grid v energetice 

    Durkoš, Michal
    Elektrické siete, ako ich poznáme, sú bez výraznejšej zmeny dlhé roky. S nárastom obyvateľstva rastie aj dopyt po elektrickej energie, čo vyúsťuje do vyššej potreby jej tvorby. Väčší ohľad sa berie aj na ekológiu a využitie ...