Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení plynných výpustí 

    Fialová, Lada
    V této diplomové práci se zabývám hodnocením plynných výpustí z Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je posouzení naplňování legislativních požadavků České republiky a Doporučení komise Euratom o typizování informací o ...
  • Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích 

    Tesař, Jakub
    Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. ...