Now showing items 1-3 of 3

 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Studie strojů pro zimní údržbu komunikací 

  Grandič, Jan
  Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru provedení typů konstrukčního a technologického řešení uspořádání sněhových pluhů, fréz a posypových vozů. Tato práce obsahuje i vybrané ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Henzl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického vyhrnovacího bloku pro nehomogenní materiály, především pro vyhrnování chlévské mrvy z chodeb stájí, s možností změny pracovní šířky vyhrnovače podle potřeby. Tento ...