Now showing items 1-6 of 6

 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

  Trojan, Jiří
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující základní postupy sekundární metalurgie. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Problematika odplynění menších množství taveniny u slitin hliníku 

  Spáčil, Ivo
  Tavenina o hmotnosti 40 kg byla odplyněna dvěma metodami: Ponoření odplyňovací tablety do taveniny ponorným zvonem a probublávání argonu trubicí s porézní zátkou. V průběhu experimentu byly použity i tablety pro řízené ...
 • Rafinace a charakterizace oleje získaného z hroznových jader 

  Prchal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem extrakce vinného oleje ze semen Révy vinné, rafinací extrahovaného oleje a charakterizací vinného oleje. Vinný olej byl extrahován z hroznových semen získaných ze zářijové sklizně ...
 • Sekundární metalurgie oceli 

  Neduchal, Bronislav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...
 • Vměstky v ocelových odlitcích 

  Kaněra, Miloš
  Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků. Se zaměřením na základní skupinu exogenních a endogenních vměstků byl vypracován ...