Now showing items 1-3 of 3

 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Sedláček, Jakub
  Tématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží. Řešené území novostavby protíná hranice tří katastrálních území Brna, konkrétně se jedná o Komárov, Štýřice a Trnitou. Zahrnuje samotné drážní těleso, ...
 • Přesuvna 

  Bartel, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o návrhu přesuvny svazků plechu se zdvihem pomocí šroubových zvedáků. Práce obsahuje technickou rozvahu konstrukce elektromechanické a hydraulické přesuvny. Hlavní náplní práce je popis koncepčního ...
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...