Now showing items 1-20 of 51

 • Design elektrického nádražního vozíku 

  Skotnica, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu Elektrického nádražního vozíku. Součástí práce je rešeršní část, která se zabývá historickým pozadím, současnými produkty, trendy, technickými specikacemi a možnostmi aplikací ...
 • Dopravní obsluha nádraží u řeky 

  Stupka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem dopravní obsluhy nového brněnského nádraží v poloze Řeka. Cílem práce bylo navrhnout variantní řešení dopravního uzlu městské hromadné dopravy a autobusového nádraží, a zároveň vyřešit ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Vinklárková, Eliška
  Cílem práce je představení koncepce dopravního terminálu v Hranicích. Nový objekt sdružuje služby autobusové a vlakové nádražní budovy a vytváří důstojnou vstupní bránu do města. Stavba slouží i jako lokální centrum veřejné ...
 • Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h 

  Hašek, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h. Řešený úsek se nachází mezi stanicemi Luleč a Ivanovice na Hané. Diplomová práce je zpracována ve ...
 • Nádraží Brno – Královo Pole 

  Iepur, Ecaterina
  Stávající přestupní příměstský dopravní terminál Brno - Královo pole je soustředěný kolem druhého největšího vlakového nádraží v Brně, které denně odbaví cca 10 000 cestujících, slouží k přestupům mezi různými druhy dopravy. ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Viktora, Jakub
  Vysokorychlostní koridor je budoucnost cestování. S jeho výstavbou mnohé evropské státy začaly již před několika lety a velmi se osvědčil. Česká republika zatím nedisponuje tímto způsobem dopravy, ale vzhledem k poloze ...
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Nádražní hala 

  Hodonský, Petr
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce nádražní haly. Jedná se o dvoulodní objekt o délce 198m. Větší loď má rozpětí 40m a výšku 14m. Menší loď je vysoká 11m a její rozpětí je 25m. Celková šířka ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Čadca 

  Juchelková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Čadca. Obsahem této práce je návrh rekonstrukce zhlaví, zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 140 km/h, odstranění úrovňových přechodů pro cestující ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Hanušovice 

  Veselý, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Hanušovice. Mezi požadavky na vypracování patří rekonstrukce obou zhlaví stanice, zvýšení rychlosti v hlavní koleji na maximální možnou, dále návrh nástupišť ...
 • Návrh modernizace žst. Slavkov u Brna 

  Řehůřek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Slavkov u Brna. Cílem je navrhnout úpravu nástupišť pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozhodnout, jestli lze realizovat nástupiště s ...
 • Návrh rekonstrukce ždíreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Málek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci ždíreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku, ...
 • Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev 

  Syrový, Aleš
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Horní Cerekev, tak aby vyhovovala provozu a platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena ...
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Ždírec nad Doubravou a Hlinsko v Čechách 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce žst. Ždírec nad Doubravou a žst. Hlinsko v Čechách, tak aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyřešení a úprava kolejiště (zekonstrukce ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Boček, Adam
  Předmětem řešení diplomové práce je část území Jižního centra města Brna. Lokalita se po dlouhé době začíná „probouzet k životu“, i díky tomu že po několika ti desetiletích bylo konečně rozhodnuto o osudu a poloze Hlavního ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Svíbová, Tereza
  Cílem bakalářské práce bylo vyřešení území mezi ulicemi Koliště, Nádražní a Benešova, které je součástí tzv. Okružní třídy. Byla zde navržena budova mediatéky. Digitalizace = budoucnost. Kromě poskytnutí informací v novodobé ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca ...
 • Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky 

  Kubina, Jiří
  Bakalářská práce „Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky“ se zabývá posouzením stávajícího stavu umístění železničních zastávek a železničních stanic ve zmíněném traťovém úseku z hlediska docházkové ...
 • Porovnání rekonstrukce žst. Březová nad Svitavou s výstavbou nové zastávky 

  Jelínková, Markéta
  Úkolem diplomové práce je navrhnout úpravy žst. Březová nad Svitavou s ohledem na zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a prověřit možnost vybudování nové zastávky, která by byla situována blíže k centru ...
 • Přístup na nástupiště pro osoby na vozíku pro invalidy 

  Šafář, Zdeněk
  Práce se zabývá posouzením bezbariérového prostředí na železničních stanicích a zastávkách. Bylo vybráno několik typově odlišných stanic, které jsou ve staničním řádu označeny jako přístupné pro osoby s omezenou schopností ...