Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

    Vaňková, Klára
    V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...