Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce podvozku RC rally 

  Děrda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí šasi radiem řízeného modelu. Tento podvozek by měl splňovat všechny podmínky pro zařazení do seriálu rally závodů a být konkurence schopný s nejlepšími modely ostatních značek. ...
 • Soutěžní automobily skupiny R 

  Černý, Filip
  V této bakalářské práci je zpracován technický přehled závodních automobilů nové skupiny R. Tato skupina je primárně určena pro závodní soutěže v rally, pořádané mezinárodní automobilovou federací FIA. Je zde popsáno ...
 • Soutěžní automobily třídy Super 2000 

  Ratiborský, Pavel
  Tato bakalářská práce je rozdělená do tří bodů. V prvním bodě jsou rozděleny základní konstrukční prvky vozů specifikace Super 2000 a stručně popsána jejich funkce. Ve druhém bodě jsou vypsání zástupci této třídy, popsáno ...
 • Trubkový držák lyžiny rally vozu Škoda Fabia Super 2000 

  Ondruch, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem trubkového držáku ližiny na rally vůz Škoda Fabia Super 2000. Ke zhodnocení stávající varianty a navazujících navrhovaných konstrukčních variant je využito MKP programu. ...
 • Vozy specifikace WRC 

  Urban, Jiří
  V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně ...
 • Vývoj podvozků a motorů vozů kategorie WRC 

  Horák, Aleš
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá problematikou sportovních vozů určených na automobilové soutěže rally. Postupně je zde popsán podvozek a motor soutěžních speciálů WRC. U každého ...
 • Vývoj sportovních vozů Lancia 

  Čech, Martin
  Práce pojednává o vývoji sportovních a závodních vozů Lancia. Cílem je přiblížit konstrukční řešení, popsat je a provést jejich rozbor. Případně porovnat, jak daný problém řešila konkurence. V první části je nastíněn vznik ...