Now showing items 1-1 of 1

  • Verifikace deformace strojního dílu 

    Novák, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá srovnávací deformační analýzou součásti pomocí metody konečných prvků (MKP) a měření optickým systémem Pontos. Jako součást byl použit reflektor Volkswagenu Polo. Předmětem srovnání byly hodnoty ...