Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vlastností LoRa/LoRaWAN komunikace 

    Lorenc, Tomáš
    Tato práce se zabývá popisem bezdrátové komunikace LoRa/LoRaWAN, která dovoluje efektivně posílat zprávy na dlouhou vzdálenost. Popsán je i projekt The Things Network, který slučuje několik LoRaWAN zařízení do jedné sítě. ...
  • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

    Sekera, Tomáš
    Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...