Now showing items 1-2 of 2

  • Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází 

    Marek, Lukáš
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který ...
  • Srovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roo 

    Navláčil, Ondřej
    Cílem této bakalářské práce je porovnat nástroje pro rapidní vývoj Spring Roo a JBoss Forge na tvorbě vzorových aplikací, které budou poté nasazeny na aplikační server JBoss AS. Práce v první části popisuje vývoj platformy ...