Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

    Škoda, David
    Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
  • Metody SPM založené na sondách vyrobených z křemenného rezonátoru 

    Wertheimer, Pavel
    Dizertační práce je zaměřena na vývoj systémů mikroskopů s rastrující sondou, zejména na vývoj a implementaci technologie sond založených na křemenných rezonátorech. Sondy založené na křemenných rezonátorech mají v porovnání ...