Now showing items 1-8 of 8

 • Cena elektřiny a volba vhodné distribuční sazby 

  Hromek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na cenu elektrické energie, složky, ze kterých se skládá a faktory ovlivňující tuto cenu. Zahrnuje stručný přehled energetické legislativy, týkající se konkrétně práv a povinností distributorů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Problematika zdanění vína 

  Štorková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou navrhovaného zákona na zdanění tichého vína. Zaobírá se financováním vinařství ze strany České republiky a Evropské unie, prodejem vína v České republice, a dopady na stát a vybranou ...
 • Úvěry fyzických osob podnikatelů a možnosti jejich získání v soudobých podmínkách ČR 

  Kopecká, Tereza
  Hlavním cílem této diplomové práce je zvolit nejvhodnější způsob úvěrového financování podnikatelské činnosti fyzické osoby v simulovaných podmínkách. První část je věnována shrnutí teoretických pojmů k problematice úvěrů. ...
 • Výpočet tempa řeči 

  Galáž, Zoltán
  V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...
 • Změna rychlosti (synchronizace) přehrávání videa v závislosti na rychlosti řeči 

  Hromádko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením přehrávače VLC o metodu PSOLA. Tato metoda umožňuje měnit rychlost přehrávání videa při zachování základního tónu a srozumitelnosti řeči.
 • Změna rychlosti řeči 

  Kovářík, Aleš
  Tato diplomová práce pojednává o změně rychlosti řeči. Jako metoda pro změnu rychlosti byla v této práci použita PSOLA (Pitch Synchronous OverLap Add). PSOLA je algoritmus pracující v časové oblasti. Práce rovněž uvádí ...