Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Šťastná, Kristýna
    Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Totková, Kamila
    Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Petr Hobža, výrobce Strážnických brambůrek, a to na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Podkladem pro zhodnocení finančního hospodaření podniku ...