Now showing items 1-16 of 16

 • Architektonická studie chráněných objektů 

  Hlista, Filip
  Predmetom diplomovej práce bolo spracovanie architektonickej štúdie chránených objektov a dielní v mestskej časti Brno-Lesná. Súčasťou návrhu bol návrh priestorov strednej školy pre telesne postihnutých Gemini, vytvorenie ...
 • Architektonická studie objektu(ů) určených k rozvíjení sportovně-kulturních aktivit u Brněnské přehrady (prostor Sokolského koupaliště) 

  Dupkalová, Tereza
  Architektonická štúdia objektov určených k rozvíjaniu športovo - kultúrnych aktivít na Brnenskej priehrade (priestor Sokolského kúpaliska). Často navštevovaná lokalita na ľavom brehu priehrady, neďaleko miestnej časti ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • Horský penzion s restaurací 

  Dudáš, Peter
  Názov mojej diplomovej práce je Horský penzion s restaurací a je písaná v anglickom jazyku. Mojou úlohou bolo vytvoriť Penzión v horách ktorý by slúžil ako zázemie pre ostatné chaty v okolí. V objekte som preto navrhol ...
 • Hotel 

  Chromjak, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby Hotela. Budova má 6 nadzemných podlaží. Na 1. NP sa nachádza vstupná hala, bar, tanečná sála, reštaurácia, konferenčné miestnosti a wellness ...
 • Hotel Apollo v Tatranské Lomnici 

  Mikuška, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou hotela v Tatranskej Lomnici.Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami.Podorys objektu má tavr písmena "T".V prvom nadzemnou podlaží sa ...
 • Hotel Nábřeží u Kunovské přehrady 

  Dananaiová, Ladislava
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hotelu s reštauráciou v rekreačnej časti Kunov v blízkosti mesta Senica a je navrhovaný na kapacitu 50 ubytovaných osôb. V mnou navrhovanóm hotely sa nachádzajú min. 2-lôžkové hotelové ...
 • Informační systém pro podporu prodeje 

  Štupák, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...
 • Konverze uvolněných historických objektů zámku, Žďár nad Sázavou 

  Dzianová, Hana
  Riešené územie sa nachádza v južnej časti zámockého komplexu v Žďári nad Sázavou, katastrálne v zastavanom území obce. Pôvodná funkcia Zámku v Žďári nad Sázavou bol cisterciánsky kláštor, založený 5.2.1252, ktorý sa zaslúžil ...
 • Mobilní aplikace pro evidenci a rozdělování spropitného v restauraci 

  Kocour, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie sprepitného. Výsledkom je mobilná aplikácia pre tablety, ktorá umožňuje jednoducho zaznamenávať získané finančné odmeny a následne ich transparentne deliť medzi ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Prosseková, Jarmila
  Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy bývalého okresného súdu v centre Zlína. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne v blízkosti zlínskeho zámku. Pôvodná budova zo 16. storočia slúžila pôvodne ako ...
 • Penzion Domažlice 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby penziónu so 4 podlažiami. Penzión sa nachádza v katastrálnom území Domažlice, v centre mesta Domažlice. Budova penziónu je samostatne stojaca a čiastočne podpivničená. ...
 • Penzion se zázemím 

  Bencúr, Matej
  Jedná sa o penzion se zázemím v intraviláne mestskej časti Žilina – Závodie umiestnenej na rovinatom pozemku vedľa rieky Rajčianka. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt má 3 nadzemné podlažia a ...
 • Pro civitas - Město ve městě; Polná, polenská předměstí - Polyfunkční struktura ve zvolených lokalitě a kontextu; 

  Olbertová, Miriam
  Bakalárska práca sa venuje návrhu objektu penziónu a jeho začlenenia do štruktúry centra mesta Polná. Na riešenom území sa stretávajú rôzne hodnoty, atmosféry a vplyvy okolia, prírodné či urbanistické. Bazálna kompaktná ...
 • Revitalizace zámku Veľké Leváre 

  Bačiková, Lenka
  Cieľom práce bolo vytvorenie štúdie revitalizácie a obnovy kaštieľa a parku vo Veľkých Levároch. Pri návrhu bolo nutné prehodnotiť kultúrno-historické hodnoty kaštieľa, stavebno-technický stav, požiadavky potenciálneho ...
 • Sportovně relaxační areál 

  Kainar, Martin
  V tejto práci sa spracováva komplexná dokumentácia pre vyhotovenie nového športovo relaxačného areálu v meste Uherský ostroh. Návrh kladie dôraz na dispozičné a architektonické riešenie, pričom zohľadňuje technické ...