Now showing items 1-7 of 7

 • Controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

  Šimčíková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zabývá se analýzou controllingových činností podniku a popisuje používané controllingové nástroje. Na základě analýzy uvádí slabá místa a obsahuje ...
 • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

  Nováčková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...
 • Návrhy na zdokonalení řízení nákladů ve vybraném podniku 

  Klímová, Barbora
  Předmětem diplomové práce jsou náklady konkrétního podniku, jejich sledování a řízení. Teoretická část shrnuje informace, které sloužily jako výchozí zdroje. Tyto poznatky byly aplikovány v praktické části na vybraný podnik. ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Studený, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou režijních nákladů ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na obecné seznámení s náklady, řízení nákladů a přiblížení problematiky režijních nákladů ve stavebním ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Vondálová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá režijními náklady ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na náklady a jejich druhy, na řízení nákladů ve stavebním podniku a jeho režijní náklady. V praktické části je ...
 • Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s. 

  Hortová, Miluše
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje stávající systém kalkulací a na základě teoretických poznatků pak navrhuje efektivnější řešení. ...
 • Stanovení kalkulace v podniku 

  Musil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením kalkulace ve výrobním podniku. Mimo jiné zodpovídá kalkulantům důležitou otázku, jak v daném podniku vhodně rozvrhovat režijní náklady. A to při použití základních výpočtových ...