Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizované testování webových aplikací 

  Köszegy, Lukáš
  Diplomová práca sa zameriava na základný popis teórie a problematiky testovania, agilného vývoja a internetových obchodov. Cieľom práce je špecifikovať požiadavky na testovací scenár internetových obchodov a následne ...
 • Cloudové aplikace s JavaScriptovým klientem 

  Hudec, Lukáš
  Práce zkoumá současné technologie pro tvorbu aplikací v cloudu s tlustým klientem v jazyce JavaScript. Teoretická část tyto technologie popisuje a porovnává. Praktická část se zabývá návrhem a implementací demonstrační ...
 • Nástroj pro efektivní správu testů webových aplikací 

  Muzikář, Martin
  Cílem této práce je vytvořit nástroj, který interpretuje testy během jejich vývoje a výzkum ohledně dopadů interaktivního testování na uživatele. Problém byl vyřešen vytvořením programu, který upraví existující testovací ...
 • Prohlížečová hra s umělou inteligencí 

  Moravec, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové hry, kterou může hrát více hráčů přes síť internet. Stěžejním prvkem hry je budování ekonomiky, hráči však spolu mohou i spolupracovat (obchodování) a hrát proti sobě (souboje). ...
 • Software pro online reklamace 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením moderních webových aplikací. Jsou rozebrané technologie, které se používají při návrhu a implementaci těchto aplikací. Práce se převážně zabývá vytvořením aplikace pro vyřizování reklamací. ...
 • Softwarové řešení pro tržní komparativní oceňování v realitní praxi 

  Skovajsa, Štěpán
  Tato diplomová práce pojednává o tržní komparativní metodě, statistickém zpracování a ve své praktické části se snaží nastínit, jak lze využít výpočetní techniku pro automatizaci získávání srovnávacích nemovitostí a navrhuje ...
 • Webová aplikace pro intuitivní sestavení filtrů textu 

  Sadílek, Jakub
  Cílem této práce je poskytnout intuitivní a snadno použitelný nástroj pro pokročilou filtraci textu s možností jednoduchého prototypování a ladění, bez nutnosti znát techniky programování. Základním principem je volba ...