Now showing items 1-5 of 5

 • Functional nano-structuring of thin silicon nitride membranes 

  Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Říháček, Tomáš; Knápek, Alexandr; Kolařík, Vladimír (Sciendo, 2020-05-13)
  The paper describes the development and production of a nano-optical device consisting of a nano-perforated layer of silicon nitride stretched in a single-crystal silicon frame using electron beam lithography (EBL) and ...
 • Konstrukce odměřovacího systému pro systém reaktivního iontového leptání 

  Maňka, Tadeáš
  Cílem této diplomové práce je zkonstruovat funkční odměřovací systém pro systém reaktivního iontového leptání (RIE). V práci je použit předchozí návrh Michelsonova interferometru vyvinutého na Ústavu přístrojové techniky, ...
 • Konstrukce spektroskopického systému pro systém reaktivního iontového leptání 

  Šilhan, Lukáš
  Záznam emisního spektra plazmatu během reaktivního iontového leptání umožňuje charakterizaci leptaných látek a kontrolu nad leptacím procesem. V rámci této diplomové práce je navržen spektroskopický systém v konfiguraci ...
 • Mikrostruktury mimikující povrch tlapky gekona 

  Fecko, Peter
  Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní ...
 • SELEKTIVNÍ EMITOR PRO TERMOFOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

  Šimonová, Lucie
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj vhodné metody pro vytváření selektivního emitoru pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast tak, aby byly schopné optimálně pracovat spolu s křemíkovými fotovoltaickými články v ...