Now showing items 1-7 of 7

 • Dynamická kompenzace 

  Horenský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompenzace jalového výkonu, konkrétně vytvořením demonstračního modelu statického var kompenzátoru (SVC). Hlavní podstatou práce je aplikovat vhodným způsobem toto zařízení pro ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Doseděl, Tomáš
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. V teoretické části práce jsou uvedeny základní principy kompenzace jalového výkonu. Dále zpoplatnění za nedodržení účiníku a popis jednotlivých kompenzačních komponentů. ...
 • Kompenzace jalového výkonu v praxi 

  Tomeš, Martin
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. Teoretická část popisuje základní pojmy v kompenzaci účiníku, důvody kompenzace, jakým způsobem se kompenzuje, popřípadě sankce za nedodržení stanoveného účiníku. Pozornost ...
 • Náhrada rotačních synchronních generátorů statickými kompenzátory v podniku Petrochemie 

  Martinák, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kompenzace jalového výkonu, konkrétně náhradou stávajících synchronních generátorů statickou kompenzací v podniku petrochemie, jako součást zakázky firmy Kompel. V práci je rozebrána ...
 • Návrh koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti 

  Popek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti. Cílem je navrhnout kompenzační zařízení tak, aby účiník odebírané energie byl v mezích požadovaných distributorem elektrické energie. ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Změny konfigurace průmyslové sítě včetně začlenění lokálního zdroje 

  Benetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování ...