Now showing items 1-2 of 2

  • Realitní a související judikatura 

    Dvořák, Miroslav
    Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...
  • Základní právní otázky realitní praxe 

    Becis, Michalis
    Oblast realitní praxe je oblastí nesmírně obsáhlou a realitní trh jako celek v sobě skrývá a spojuje řadu vědních disciplín, které se odráží a podílejí na jeho fungování. Pestrost trhu a zvědavost, zda stávající právní ...