Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza možností zkvalitnění služeb v oblasti zprostředkování obchodu s nemovitostmi v podmínkách České republiky 

  Páč, Lubor
  Cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj v České republice po roce 1989 v oblasti zprostředkování obchodu s nemovitostmi a popsat současný stav. Současný stav byl shledán nevyhovujícím. Neexistuje zvláštní právní ...
 • Činnost realitních kanceláří 

  Menšíková, Lucie
  Cílem práce je upozornit na nedostatečnou právní úpravu na současném realitním trhu nemovitostí, analyzovat problematiku ze strany klientů a porovnat výhody spjaté s obchodování s realitními kancelářemi. V teoretické části ...
 • Marketing realitních kanceláří 

  Svoboda, Robert
  Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře 

  Polák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami nově vznikající realitní kanceláře. V první kapitole jsou definovány pojmy z marketingového a realitního prostředí. V další části je provedena analýza současného ...
 • Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři 

  Julinová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým mixem, který je v realitní kanceláři VL REALITY s.r.o. v současné době aplikován. Na základě teoretických východisek a komplexní analýzy vybrané společnosti jsou pak v ...
 • Návrh obchodní strategie realitní kanceláře 

  Stehlík, Michal
  Předložená diplomová práce, která nese název "Návrh obchodní strategie realitní kanceláře", se zabývá teorií a praxí strategického řízení. Teoretická část pojednává o založení malého nebo středního podniku, předpokladech ...
 • Podnikatelský záměr 

  Borovcová, Lucie
  V diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností je zde obsažen návrh založení, ekonomické zhodnocení a možnost realizace tohoto projektu.
 • Realitní a související judikatura 

  Dvořák, Miroslav
  Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...
 • Rodinný dům s realitní kanceláří 

  Langer, Ivo
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s realitní kanceláří v obci Sokolnice. Objekt je navržen jako samostatně stojící, pozemek je situován ve velmi mírném svažitém území. Rodinný dům půdorysně zaujímá tvar písmene T, je ...
 • Uvedení nové realitní kanceláře na trh 

  Holman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení realitní kanceláře na trh. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského plánu nové realitní kanceláře Perníkové reality s.r.o., charakterizovat práci realitního makléře a popsat ...
 • Vedení, řízení a výběr spolupracovníků v realitní oblasti 

  Togner, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o práci managementu a výběru nových spolupracovníků v oblasti realitní činnosti. Cílem diplomové práce je porovnat, jestli práce managementu a výběr nových spolupracovníků v praxi probíhá v souladu ...
 • Vliv reklamy na rozhodování při koupi nemovitostí 

  Vrlová, Iva
  Práce se zabývá vývojem reklamy a marketingových kanálů, které používají realitní agentury na českém realitním trhu. V detailní fázi se jedná o definování jednotlivých druhů reklam a aktérů, kteří vystupují na realitním ...