Now showing items 1-20 of 44

 • Alternativní způsob financování developerského projektu 

  Togner, Tomáš
  Tato práce pojednává o možných způsobech financování developerských projektů. Mezi hlavní cíle patří zmapování těchto způsobů a poukázání na vybrané řešení financovaní developerského projektu z pohledu developera i kupujícího. ...
 • Analýza faktorů ovlivňující realitní trh 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je provést analýzu vlivů, které působí na realitní trh a vytvořit prognózu jejich vývoje. V první části jsou popsány rozdělení a vývoj stavebnictví a realitního trhu. Část druhá spočívá ve vytvoření případové ...
 • Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zabývá průměrnými nabídkovými cenami nemovitostí v nejbližším okolí Brna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části je představen realitní trh v České republice, faktory ovlivňující ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Smejkalová, Aneta
  V této bakalářské práci je analyzován realitní trh. Cílový segment analýzy je prodej bytových jednotek v daných oblastech města Jihlavy, ve všech jeho katastrálních území. Hlavním cílem jsou průměrné ceny bytů rozdělené ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Škrabanová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných lokalitách. Konkrétně se jedná o město Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Hlavním záměrem je porovnat průměrné ceny bytů dle dispozic a následně je ...
 • Analýza rozhodujících vlivů na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Břeclavi 

  Lorenc, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rozhodujícími vlivy působícími na obvyklou cenu rodinných domů ve městě Břeclavi. Na základě provedeného dlouhodobého průzkumu na českém realitním serveru Sreality.cz a na serveru Českého úřadu ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR 

  Ujčíková, Simona
  Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v jižní části Olomouce 

  Košťálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v jižní části Olomouce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy, definice ...
 • Analýza způsobů financování bydlení 

  Opatovská, Lucia
  Témou diplomovej práce je Analýza způsobů financování bydlení. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce popíšem trh s nehnuteľnosťami, charakterizujem vývoj realitného ...
 • Činnost realitních kanceláří 

  Menšíková, Lucie
  Cílem práce je upozornit na nedostatečnou právní úpravu na současném realitním trhu nemovitostí, analyzovat problematiku ze strany klientů a porovnat výhody spjaté s obchodování s realitními kancelářemi. V teoretické části ...
 • Developerské ceny stavebních objektů 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním ...
 • Financování developerského projektu 

  Seidlová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se financování developerských projektů. V první části práce se vysvětlují základní pojmy z oblasti developerského procesu (developer, development, developerský proces) ...
 • Hodnocení výnosnosti různých forem investic do nemovitostí 

  Nemček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výnosnosti investování do nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování, konkrétně prostřednictvím veřejných státních podílových fondů nemovitostí a výnosnosti dosažené přes přímou ...
 • Investice do nemovitosti určené k pronájmu 

  Peprna, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi investic do nemovitosti určené k pronájmu v České republice. Nemovitost je vybrána s ohledem na stanovená kritéria při zohlednění předpokládaného výnosu, rizika a likvidity. V práci je také kladen ...
 • Komparace nákladových cen a ceny obvyklé vybraných rodinných domů v městě Hranice a jeho okolí 

  Rolincová, Eva
  Oceňování nemovitostí je velmi zajímavou a aktuální problematikou. Ocenění nemovitosti je nutno provádět pro rozličné důvody. Ať už hovoříme o ocenění soudním znalcem pro zákonem stanovené situace, jako je kupříkladu prodej ...
 • Kritická analýza kancelářských prostor a jeho vývoje 

  Drašnar, Jakub
  Předmětem této práce je na základě kritické analýzy kancelářského developmentu stanovit rozvojový potenciál tohoto realitního segmentu a současně tedy predikovat budoucí vývoj tržních charakteristik (nabídky, poptávky, ...
 • Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují 

  Červinková, Eva
  Diplomová práce popisuje současný realitní trh s komerčními objekty ve vybraných městských částech města Brna. Nejprve nabízí pohled na nájem komerčních objektů, poté porovnání výše obvyklého nájemného v jednotlivých ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Žilině 

  Geratová, Patrícia
  Diplomová práca sa zameriava na zistenie a analýzu realitného trhu v slovenskom meste Žilina v rámci výšky nájmu bytov a faktorov, ktoré túto cenu ovplyvňujú. Prieskum sa uskutočnil v 5 kategóriách bytov podľa veľkosti ich ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Kovář, Pavel
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Akademie realit s.r.o. a následně pro společnost PROPERIA GROUP s.r.o. zaměřující se zejména zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí. Je vypracována ...