Now showing items 1-3 of 3

 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Pernica, Martin
  Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...
 • Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou 

  Pernica, Martin; Hanušová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The purpose of the article is to discuss the valuation of assets at real value. The authors characterize the benefits of valuing assets at real value and explain the procedure for deriving the coefficient of the ...
 • Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku 

  Pernica, Martin; Baštinec, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order ...