Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Analýza jader real-time operačních systémů běžících na platformě FITkit 

  Rajnoha, Peter
  Práce sa zabývá problematikou výstavby RT operačních systémů pro použití ve vestavěných zařízeních. Zaměřuje se hlavně na možné využití RT systémů pro platformu FITkit a popisuje jednotlivé problémy a jejich možné řešení. ...
 • Aplikace pro moderní sportovní trénink s využitím senzorických dat a pozičního systému 

  Ondruch, Jan
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro moderní sportovní trénink. Aplikace využívá poziční data a data tepové frekvence ze systému určování polohy v reálném čase. Hlavním cílem je návrh a tvorba systému, který tato ...
 • BLDC Motor Hil Real-Time Simulation On ZYNQ 

  Bartík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper is focused on real-time simulation of BLDC motor on SOC ZYNQ device. The simplified model of BLDC motor in Matlab/Simulink is introduced. Next, the scale method based on physical principles of motor is described. ...
 • Coplanar Waveguide Microwave Sensor for Label-Free Real-Time Glucose Detection 

  Sameer, M.; Agarwal, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-06)
  In this work, a~real-time label-free microwave diagnostic approach using Co-Planar Waveguide (CPW) design has been demonstrated for glucose detection. This mechanism has tremendous potential for the biomedical applications. ...
 • Detekce a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek 

  Solnický, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek. Konkrétně jde o rozpoznání červených kruhových značek Nejvyšší povolená rychlost z obrazových dat za ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Řehánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací látky v reálném čase. Látkou se myslí textilie. Nejdříve vysvětluje princip simulace textilu, který používá pro svou práci systém pružin. Poté vysvětluje matematické a fyzikální ...
 • Hudební improvizace v reálném čase 

  Mareček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačového systému schopného v reálném čase improvizovat hudbu do uživatelem hrané hry na hudební nástroj připojený přes MIDI rozhraní k počítači. Na základě mého návrhu je klíčová ...
 • Implementace zvukového syntezátoru v technologii VST 

  Paukeje, Ján
  Práca sa zaoberá syntézou zvukových signálov a implementáciou algoritmu pomocou technológie určenej na spracovanie v reálnom čase. Rozoberá jednotlivé metódy syntéz, komunikačný protokol MIDI a princíp spracovania signálov ...
 • Interpret vysokoúrovňových Petriho sítí v Pythonu 

  Grigorev, Danil
  Tato práce je zaměřená na implementací interpretu vysokoúrovňových Petriho sítí v jayzce Python za použítí knihovny SNAKES. Je schopná provadění a pokročilé vizualizace navyřených sítí, které jsou popsané v jayzce Python. ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Modelování a HIL simulace ovládání pátých dveří osobního automobilu 

  Musil, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, tvorbou modelů a simulacemi mechanismů pátých dveří osobního automobilu. Problém byl analyzován na základě reálného měření, provedeného na třech různých vozidlech. Na základě měření ...
 • Multiplayer hra pro platformu Android 

  Martinák, Andrej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice vývoje real-time mobilních her pro více hráčů na platformě Android. První kapitoly se zabívají analýzou a možnostmi vývoje aplikací na této platformě. Následuje popis různých ...
 • Návrh a implementace jader real-time operačních systémů běžících na HC08 

  Bednář, Jan
  Hlavním významem celé práce je testování jader real-time os na platformě HC08. Pro porovnání jsou použity jádra vyzývací smyčky, mechanizmu RM a EDF, a volně dostupných systémů FreeRTOS a QP. V práci jsou popsány postupy ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci stejnosměrného motoru 

  Chalupa, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou a realizací Power-HIL systému, který je určen k simulaci reálného stejnosměrného motoru s komutátorem a permanentními magnety. K analýze problému byly využity simulace reálných komponent v ...
 • Optimalizace tranzitu dat v síti 

  Řezáč, Michal
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem nezbytných teoretických celků spolu s analýzou sítě ISP a dalšími vstupními informacemi. Tyto poznatky jsou dále využity v druhé části bakalářské ...
 • Physically Based Shading 

  Matěj, Šimon
  Tato práce se zabývá zobrazováním materiálů v počítačové grafice, za použití metod, vychá- zejících z fyzikálních vlastností těchto materiálů. Jsou zde rozebrány fyzikální principy šíření světla a jeho interakce s objekty. ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN 

  Mizera, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě WiFi a přenos multimediálních služeb pomocí těchto sítí. Pojednává o spojení služeb telekomunikačních a datových sítí, jejich společném využití pro přenosy dat v reálném čase, ...
 • Potlačení vlivu atmosférické turbulence v reálném čase 

  Macků, Jiří
  Tato práce se zabývá odstraněním nežádoucích deformací obrazu způsobených turbulencemi v zemské atmosféře. Úkolem je navrhnout a implementovat algoritmus potlačení vlivu atmosférických turbulencí ve videosekvencích pro ...