Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce automobilů v obraze 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce si klade za cíl implementovat metodu detekce a sledování automobilu založenou na modelu pohybu, vhodnou pro zpracování v reálném čase. Je zde uveden rozbor běžně užívaných metod detekce a představen princip této ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Nerealistické zobrazení videa 

  Johannesová, Daniela
  Tématem této práce je nerealistické zobrazení videa. Je zde uveden souhrn existujících technik nerealistického zobrazení a dále se práce soustředí na vybrané metody zpracování videa schopné pracovat v reálném čase. Pro ...
 • Realtime Luminance Analyse 

  Sumec, Stanislav; Škoda, Jan; Baxant, Petr; Krbal, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents the progress in the development of luminance analyzer LumiDISP. The main innovation is the processing of luminance analysis in real time by using industrial cameras. This new feature allows more efficient ...
 • Systém pro sledování trajektorie objektů pohybujících se v prostoru 

  Jakubíček, Patrik
  Tato práce se zabývá systémem pro sledování trajektorie pohybujícího se objektu. Dále také získání doplňujících pohybových dat a jiných informací. Práce je zaměřena na létající objekty. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty ...