Now showing items 1-6 of 6

 • Fotorealistické zobrazování 3D scén 

  Vlnas, Michal
  Tato práce navrhuje nový koncept vzorkování, zejména do metody sledování cest, za účelem rychlejší konvergence scény, pomocí lokální aproximace rozložení světla ve scéně, s využitím hemisférických harmonických funkcí, jenž ...
 • Kvalitní zobrazení stínů pro složité světelné zdroje 

  Navrátil, Jan
  V interaktivních aplikacích jsou stíny tradičně zobrazovány s pomocí algoritmu založeným na stínových mapách. Nevýhodou toho algoritmu je, že stínová mapa, reprezentovaná texturou, má pouze omezené rozlišení. To může vést ...
 • Metody realistického zobrazování 

  Veselý, Ivo
  Tato práce se zabývá možností běhu realistické grafiky na dnes běžně dostupném technickém vybavení. Za tímto účelem je v práci diskutováno použití metod pro realistické zobrazování, zvláště pak metoda sledování paprsku. ...
 • Optimalizované sledování paprsku 

  Trojan, Martin
  Tato práce se zabývá optimalizačními algoritmy, které se snaží zefektivnit a zrychlit metodu sledování paprsku. Je zde řešeno několik akceleračních struktur a metoda pro snížení náročnosti výpočtu průsečíku se složitými ...
 • Paralelizace sledování paprsku 

  Čižek, Martin
  Sledování paprsku je rozšířenou metodou realistického zobrazování počítačových scén. Její hlavní nevýhodou je časová náročnost na výpočet obrázku, proto se často paralelizuje. Tato práce se věnuje popisu sledování paprsku ...
 • Realistické zobrazení mraků a kouře 

  Kopidol, Jan
  Tato práce se zabývá metodami pro vykreslování objemových dat jako jsou mraky nebo kouř v počítačové grafice. V úvodu jsou shrnuty techniky a triky používané v počítačové grafice pro zobrazení těchto těles ve scéně, především ...