Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza možností zkvalitnění služeb v oblasti zprostředkování obchodu s nemovitostmi v podmínkách České republiky 

  Páč, Lubor
  Cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj v České republice po roce 1989 v oblasti zprostředkování obchodu s nemovitostmi a popsat současný stav. Současný stav byl shledán nevyhovujícím. Neexistuje zvláštní právní ...
 • Analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně 

  Fišar, Vratislav
  Obsahem této bakalářské práce je analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně. Práce popisuje faktory ovlivňující trh s nemovitostmi, popisuje současnou situaci na trhu a dále predikuje vývoj trhu v ...
 • Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti 

  Kočendová, Markéta
  Práce se zabývá analýzou lokalit v Uherském Hradišti a jejich vlivem na cenu obvyklou u bytových jednotek v letech 2015-2017. Součástí práce je i sestavení a vyhodnocení dotazníku a zjištění ceny dle preferencí dotazovaných ...
 • Činnost realitních kanceláří 

  Menšíková, Lucie
  Cílem práce je upozornit na nedostatečnou právní úpravu na současném realitním trhu nemovitostí, analyzovat problematiku ze strany klientů a porovnat výhody spjaté s obchodování s realitními kancelářemi. V teoretické části ...
 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • Informační systém realitní kanceláře 

  Dudík, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků na online redakční systém realitní kanceláře. Cílem práce je tento systém navrhnout a implementovat. Důraz je především kladen na možnost synchronizace dat s českými realitními ...
 • Konvergentní řešení mobilních technologií pro firemní zákazníky 

  Stančík, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití konvergentního řešení mobilních technologií a jeho výhod v segmentu firemních zákazníků, demonstrovaných na malé realitní kanceláři. Teoretická část popisuje principy a technologie ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře 

  Polák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami nově vznikající realitní kanceláře. V první kapitole jsou definovány pojmy z marketingového a realitního prostředí. V další části je provedena analýza současného ...
 • Marketingový výzkum realitního trhu 

  Dohnalová, Kateřina
  Diplomová práce vymezuje základní pojmy v oblasti marketingu, marketingového výzkumu a dále základní pojmy z realitního trhu. Cílem práce je analyzovat realitní trh a zjistit aspekty rozhodovacího procesu volby realitní ...
 • Nabídka, poptávka, vliv reklamy 

  Skácel, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Štrbáková, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je provést analýzu povědomí o subjektech, fungujících na realitním trhu na Břeclavsku a analýzu realitní kanceláře Schmidt. Tato analýza bude zaměřená na její vnitřní a vnější prostředí, především ...
 • Návrh marketingové strategie realitní kanceláře CENTURY 21 Subvenio, s.r.o. 

  Bezděková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingem, který je ve společnosti CENTURY 21 Subvenio, s.r.o. uplatňován. Cílem je analyzovat stávající marketingové aktivity společnosti a na základě výsledků této analýzy navrhnout nová řešení. ...
 • Návrh na založení malé firmy pro finanční poradenství 

  Jungwirth, Michal
  Tato bakalářská práce je návodem pro začínající podnikatele, kteří hledají vhodný předmět svého podnikání, ale i pro ty, kteří již působí jako podnikatelé v oboru realitní činnosti nebo financování. Obsahuje návody, postupy ...
 • Návrh na změnu a rozšíření marketingových aktivit v realitní kanceláři 

  Julinová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým mixem, který je v realitní kanceláři VL REALITY s.r.o. v současné době aplikován. Na základě teoretických východisek a komplexní analýzy vybrané společnosti jsou pak v ...
 • Návrh obchodní strategie realitní kanceláře 

  Stehlík, Michal
  Předložená diplomová práce, která nese název "Návrh obchodní strategie realitní kanceláře", se zabývá teorií a praxí strategického řízení. Teoretická část pojednává o založení malého nebo středního podniku, předpokladech ...
 • Podnikatelský záměr 

  Borovcová, Lucie
  V diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností je zde obsažen návrh založení, ekonomické zhodnocení a možnost realizace tohoto projektu.
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
 • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

  Šeda, Libor
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.