Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza faktorů ovlivňující realitní trh 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je provést analýzu vlivů, které působí na realitní trh a vytvořit prognózu jejich vývoje. V první části jsou popsány rozdělení a vývoj stavebnictví a realitního trhu. Část druhá spočívá ve vytvoření případové ...
 • Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zabývá průměrnými nabídkovými cenami nemovitostí v nejbližším okolí Brna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části je představen realitní trh v České republice, faktory ovlivňující ...
 • Analýza odchylek obvyklých cen od cen stanovených dle vyhlášky u rodinných domů v praxi 

  Žaloudíková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na oceňování RD v oblasti Krnova způsobem stanoveným vyhláškou a obvyklou cenou. Pomocí odchylek těchto dvou cen RD bude vytvořen matematický model pro zjednodušené stanovování obvyklých cen RD ...
 • Analýza realitního trhu 

  Hladišová, Marika
  Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Smejkalová, Aneta
  V této bakalářské práci je analyzován realitní trh. Cílový segment analýzy je prodej bytových jednotek v daných oblastech města Jihlavy, ve všech jeho katastrálních území. Hlavním cílem jsou průměrné ceny bytů rozdělené ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Škrabanová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných lokalitách. Konkrétně se jedná o město Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Hlavním záměrem je porovnat průměrné ceny bytů dle dispozic a následně je ...
 • Analýza rozhodujících vlivů na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Břeclavi 

  Lorenc, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rozhodujícími vlivy působícími na obvyklou cenu rodinných domů ve městě Břeclavi. Na základě provedeného dlouhodobého průzkumu na českém realitním serveru Sreality.cz a na serveru Českého úřadu ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR 

  Ujčíková, Simona
  Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové ...
 • Činnost realitních kanceláří 

  Menšíková, Lucie
  Cílem práce je upozornit na nedostatečnou právní úpravu na současném realitním trhu nemovitostí, analyzovat problematiku ze strany klientů a porovnat výhody spjaté s obchodování s realitními kancelářemi. V teoretické části ...
 • Developerské ceny stavebních objektů 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá developerskými cenami stavebních objektů. Součástí práce je zpracovat metodiku ocenění objektů podle etap životního cyklu, ve kterých developerská činnost probíhá. Objasnit rozdíl mezi stavebním ...
 • Investice do nemovitosti určené k pronájmu 

  Peprna, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi investic do nemovitosti určené k pronájmu v České republice. Nemovitost je vybrána s ohledem na stanovená kritéria při zohlednění předpokládaného výnosu, rizika a likvidity. V práci je také kladen ...
 • Komparace nákladových cen a ceny obvyklé vybraných rodinných domů v městě Hranice a jeho okolí 

  Rolincová, Eva
  Oceňování nemovitostí je velmi zajímavou a aktuální problematikou. Ocenění nemovitosti je nutno provádět pro rozličné důvody. Ať už hovoříme o ocenění soudním znalcem pro zákonem stanovené situace, jako je kupříkladu prodej ...
 • Kritická analýza kancelářských prostor a jeho vývoje 

  Drašnar, Jakub
  Předmětem této práce je na základě kritické analýzy kancelářského developmentu stanovit rozvojový potenciál tohoto realitního segmentu a současně tedy predikovat budoucí vývoj tržních charakteristik (nabídky, poptávky, ...
 • Marketing prodeje nemovitosti 

  Havránková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na „Marketing prodeje nemovitosti“ a zabývá se především dostupnosti informací, které jsou poskytovány zákazníkům. Dále novelou zákona o dani z převodu z nemovitostí, kdy nově přechází ...
 • Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují 

  Červinková, Eva
  Diplomová práce popisuje současný realitní trh s komerčními objekty ve vybraných městských částech města Brna. Nejprve nabízí pohled na nájem komerčních objektů, poté porovnání výše obvyklého nájemného v jednotlivých ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Kovář, Pavel
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Akademie realit s.r.o. a následně pro společnost PROPERIA GROUP s.r.o. zaměřující se zejména zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí. Je vypracována ...
 • Návrh modelů správy investičních nemovitostí 

  Šicnerová Shahbazjan, Margarit
  Tato diplomová práce se zaobírá podnikatelským záměr pro firmu Get & Invest, který spočívá v sestavení modelu správy investičních nemovitostí. Get & Invest je mladou firmu zabývající se realitní a stavební činnosti, ...
 • Oceňování golfových hřišť s ověřením možností aplikace Naegeliho metody třídy polohy 

  Puchýř, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce je oceňování golfových hřišť s ověřením možnosti aplikace Naegeliho metody třídy poloh. Součástí řešení je popsání jednotlivých objektů nacházejících se na golfových hřištích, používaných pro ...
 • Optimalizace využití stavby z pohledu její obchodovatelnosti 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při oceňování dle zákona, definování základních druhů cen a metod oceňování nemovitostí. Tato práce dále řeší vliv účelu nemovitosti na její cenu. Hodnocenou nemovitostí je ...