Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

    Pacek, Jan
    Cílem této bakaláské práce je ukázat možnosti založení elektronického obchodu a prvk souvisejících s jeho funkcí. Práce je rozdlena do kapitol, které nám nejprve popíší historii internetu, elektronického obchodování a ...