Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika tvorby internetových stránek 

    Blinková, Zuzana
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh a tvorbu internetové prezentace pro truhlářství pana Lubomíra Plocka, který sice v současné době své webové stránky má, nicméně nesplňují představy o správné elektronické propagaci. ...
  • Návrh internetových stránek 

    Wojtowicz, Erik
    Ve své bakalářské práci srovnávám tři různé grafické návrhy webové prezentace firmy Stavmont. Každý z návrhů Red, Green, Blue jsem vytvořil odlišnou technologií. Tyto metody tvorby webových stránek blíže prozkoumám, určím ...