Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM 

  Krajíček, Peter
  Práce rozebírá příčiny vzniku zpoždění při použití operačního systému GNU/Linux. Popisuje několik zvolených typů analýzy, které pak implementujeme pomocí programovacího jazyka C. Samotné měření je realizováno na kitu s ...
 • Detekce a rozpoznání maticového kódu v reálném čase 

  Dobrovolný, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním maticových kódů. Experimentuje s využitím PCLines algoritmu. PCLines využívá Houghovu transformaci a paralelní souřadnice pro rychlé hledání přímek v obraze. Navrhovaný algoritmus ...
 • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

  Ligmajer, Jiří
  Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...
 • Scalable Person Identification System For Real-Time Applications 

  Rajnoha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Face recognition systems can play significant role in our every day lives. This paper proposes a scalable system for person identification based on face recognition methods and its implementation that utilizes queues, ...
 • Výukový program pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů 

  Chvál, Vít
  Tato práce popisuje tvorbu výukového programu pro demonstraci metod osvětlení a stínování 3D objektů. V textu jsou podrobně popsány modely osvětlení. Těmi jsou Phongův a Lambertův, jako zástupci empirických modelů a BRDF ...