Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů 

  Bazala, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou vývojových typů tohoto výměníku.
 • Návrh plnicího systému motoru s uvažováním recirkulace výfukových plynů 

  Vojkůvka, František
  Cílem diplomové práce je optimalizace podtlakové funkce ejektoru s využitím počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Ejektor je vřazen do plnicího systému šestiválcového vznětového motoru pro zvýšení tlakového spádu systému ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Plnící turbodmychadlo 

  Růsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování spalovacích motorů plnícími turbodmychadly. Cílem diplomové práce je návrh turbodmychadla pro naftový přeplňovaný spalovací motor o výkonu 430 [kW]. Ve výpočtech bude ...
 • Výzkum progresivních metod snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech vznětových motorů 

  Franz, Rudolf
  Náplní této disertační práce je popis moderních metod snižování obsahu škodlivých látek u vznětových motorů. Stěžejní částí je uplatnění těchto metod pro vznětové motory pro mimosilniční použití, to znamená pro motory, ...