Now showing items 1-4 of 4

 • Měření doby života nosičů proudu ve strukturách křemíkových solárních článků 

  Macháček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou měření doby života ve strukturách křemíkových solárních článků. V první kapitole je popsáno několik modelů rekombinačních dějů, které mají nejpodstatnější vliv na efektivní dobu života ...
 • Modelování fyzikálních jevů v polovodičových materiálech 

  Pálka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami a fyzikálnymi javmi vyskytujúcimi sa v polovodičových materiáloch. Detailne sú popísané generačno - rekombinačné procesy v stave termodynamickej nerovnováhy. Výstupom z práce je softwarová ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů. Konkrétně je zaměřena na měření difúzní délky. Pro tento účel byly nastudovány různé metody pro její určení. Byl proveden výběr vhodné metody, ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodičů. Práce je zaměřena na metody bezkontaktních měření, kde se využívá světelných paprsků ke generaci náboje ...