Now showing items 1-5 of 5

 • The Effects of Interference Suppression by a Reconfigurable Structure at DSSS-DPSK Receiver 

  Milosevic, N.; Nikolic, Z.; Dimitrijevic, B.; Nikolic, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  In this paper we show the performances of DSSS-DPSK receiver where the interference rejection circuit is reconfigurable and is using ξ-structure. The results will be shown for the case of packet, as well as for the continuous ...
 • Emergentné urbánne stratégie: Pravidlá rekonfigurácie města 

  Buš, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  A city as a complex phenomenon and an entirety of events, its communication flows (information and data telecommunication networks and their access points), energy, goods and materials distribution and movement of users ...
 • Implementace CellMatrix v FPGA 

  Martinák, Jan
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Stále rostoucí požadavky na takovou architekturu vyústily ve snahy vytvořit obvod, který dokáže rekonfiguraci provádět paralelně a lokálně. ...
 • Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice 

  Paar, Martin
  Aktuální vývoj v oblasti regulace spolehlivosti dodávky elektrické energie v energetických odvětvích, směřuje k zavádění systémových i zákaznických standardů. Postupná liberalizace trhu s elektrickou energii v zemích ...
 • Využití paměťové karty SD na platformě FITKit 

  Gazda, Martin
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Velké množství vestavných systémů je využíváno jako mobilní zařízení s vysokými nároky na množství zpracovávaných dat i energetickou ...