Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace spisové služby napojená na datové schránky 

  Dvořáček, Pavel
  Práce zkoumá problematiku legislativních požadavků na systémy spisové služby a systém datových schránek. Dále navrhuje procesy a systém spisové služby jakožto univerzální řešení vhodné k nasazení v široké škále organizací.
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě 

  Pohl, Martin
  Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako ...
 • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...
 • Řízení údržby letadel a odstraňování závad při provozu 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení údržby letadel konkrétní letecké společnosti provozující typ letounů SAAB 340. Především se věnuji problematice údržby, odstraňování závad a poruch na letadlech zjištěných při ...
 • Synchronizovaný záznam zvukové stopy a skrytých titulků 

  Karas, Pavel
  Ve své bakalářské práci se věnuji synchronizovanému záznamu zvukové stopy a skrytých titulků. Tato práce obsahuje základní teorii k tomuto tématu. Teorie je zaměřena na způsoby ukládání titulků a synchronizaci se zvukovou ...
 • Věcná práva zapisovaná do Katastru nemovitostí 

  Nippert, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí. Je rozdělena do deseti kapitol. Práci otevírá charakteristika věcných práv. Po stručném historickém exkursu následuje pojednání o katastru ...
 • Vytvoření dokumentace pro certifikaci ATO dle PART-FCL 

  Zedníčková, Kristýna
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření dokumentace pro tvorbu schválené organizace pro výcvik (ATO), která bude přijatelná pro Úřad pro civilní letectví a na základě jíž bude vydáno Úřadem výcvikové organizaci oprávnění ...
 • Zařízení pro monitorování sériové komunikace 

  Perný, Jan
  Vývojáři, ať už hardwaru nebo softwaru, kteří musí řešit problémy při sériové komunikaci, potřebují nástroj k monitorování sériové komunikace. Tento nástroj musí přesně zachytit celou komunikaci. Pro pozdější analýzu je v ...