Now showing items 1-2 of 2

  • Daňové a účetní aspekty při transformaci společností 

    Abrahámková, Soňa
    Diplomová práce se zabývá účetními a daňovými aspekty přeměn obchodních korporací. Konkrétně se věnuje rozdělení obchodních korporací, a to metodou rozštěpení a odštěpení. V první části jsou popsaná teoretická východiska ...
  • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

    Kováříčková, Jana
    Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...