Now showing items 1-5 of 5

 • Databáze emoční řeči 

  Hlavica, Michal
  V této bakalářské práci je rozebrána teorie emocí, to jak emoce vznikají a jak jsou fyziologicky vyjádřeny lidským tělem. Jak se tyto fyziologické projevy a emoce vůbec promítají do lidské řeči. Dále je popsán proces tvorby ...
 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Hrazdil, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Spojování záznamů v genealogických datech 

  Šorm, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium genealogických dat, zjištění možných problému při jejich slučování a implementace metod pro toto slučování dat. V této práci se bude především studovat problematika třídění ...