Now showing items 1-7 of 7

 • 3D model z dvojice kamer 

  Bastl, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření metod pro získání 3D dat. Tyto data mají být použitelná jako vstupní data pro algoritmy, které je zpracují do formátů zprostředkující prostorový vjem člověka. Je řešen problém ...
 • Energetická spotřeba rovnotlaké a různotlaké destilace technického lihu 

  Audy, Dan
  Předkládaná práce porovnává spotřebu tepla dvou jednotek na výrobu technického lihu. Cílem práce je srovnání běžného uspořádání rektifikační koncovky lihovaru s alternativním uspořádáním, založeným na modifikovaném tlakovém ...
 • Online 3D rekonstrukce 

  Bastl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény snímané dvěma kamerami. Jsou zde popsány metody pro kalibraci soustavy kamer, nalezení významných bodů ve snímcích a hledání korespondencí. Významné body jsou hledány FAST ...
 • Optimalizace parametrů optické soustavy digitálního holografického mikroskopu pro odražené světlo. 

  Dostál, Zbyněk
  V diplomové práci se pojednává o konstrukčním návrhu holografického mikroskopu reflexního typu společně s návrhem mechanického uložení všech optických prvků. Práce obsahuje statě pojednávající o výpočtu chodu paprsků ...
 • Úprava obecného stereo páru obrazů do jednoduché stereo geometrie 

  Peloušek, Jan
  Tato práce pojednává o základech epipolární geometrie, vysvětluje způsob automatické detekce korespondujících bodů, popisuje principy tvorby fundamentální matice a konečně tvorby mezilehlého pohledu. Dále jsou zde popsány ...
 • Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků 

  Vrbenský, Andrej
  Práce shrnuje část problematiky stereoskopie a popisuje nejrozšířenejší metody na hledání korespondujících objeků ve dvojici stereo snímků. Zaměřuje se hlavně na metody hledání vzoru, založených na porovnávání intenzit. ...
 • Zpracování dat z termokamery 

  Malík, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá měřením termokamerou s minimalizací chyb během měření. Vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a je popsána realizace zpracování dat z termokamery se zpětnou projekcí graficky upraveného ...