Now showing items 1-14 of 14

 • Automated Modeling of Microwave Structures by Enhanced Neural Networks 

  Smid, P.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  The paper describes the methodology of the automated creation of neural models of microwave structures. During the creation process, artificial neural networks are trained using the combination of the particle swarm ...
 • Automatické tagování hudebních děl pomocí metod strojového učení 

  Semela, René
  Systémy pro automatické tagování hudebních děl jsou jednou z mnoha výzev pro obor strojového učení, a to zejména z hlediska komplexnosti celé této problematiky. Praktické uplatnění mohou tyto systémy nalézat zejména v ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Napovídač textu pomocí neuronové sítě v prohlížeči 

  Kubík, Ján Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvoriť a natrénovať neurónovú sieť, ktorá sa následne bude používať v internetovom prehliadači pre napovedanie sekvencií anglických slov v priebehu písania textu používateľom. Zámerom je zjednodušenie ...
 • Nelineární analýza a predikce síťového provozu 

  Člupek, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci jsou rozebrány možnosti predikce síťového provozu pomocí FARIMA modelu, teorii chaosu s Lyapunovým exponentem a pomocí neuronových ...
 • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se zabývá současnými metodami pro přepis řeči na text a odezírání ze rtů za pomoci neuronových sítí. Následně se zabývá podobností architektur neuronových sítí operujících nad zvukem a videem při rozpoznávání ...
 • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

  Vinš, Jakub
  Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...
 • Pokročilá klasifikace poruch srdečního rytmu v EKG 

  Sláma, Štěpán
  Tato práce se zaměřuje na teoretické objasnění poruch srdečního rytmu a možnosti jejich automatické detekce s využitím sítí hlubokého učení. Pro účely této práce bylo využito celkově 6884 10sekunových záznamů EKG s měřenými ...
 • Predikce datového toku v počítačových sítích 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou predikce výskytu dat v počítačových sítích. Dále se tato práce zabývala síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci byly rozebrány možnosti ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...
 • Rozpoznávání ručně psaného textu pomocí konvolučních sítí 

  Sladký, Jan
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného textu za pomoci konvolučních neuronových sítí. Ze současných metod byl vybrán model sítě skládající se z konvolučních a rekurentních sítí s Connectionist Temporal Classification. ...
 • Využití neuronových sítí pro predikaci síťového provozu 

  Pavela, Radek
  V této práci jsou prodiskutovány statické vlastnosti síťového provozu. Dále jsou rozebrány možnosti jeho predikce, se zaměřením na neuronové sítě. Konkrétně tedy hlavně rekurentní neuronové sítě. Trénovací data byla stažena ...
 • Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading 

  Gráca, Martin
  V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. ...