Now showing items 1-3 of 3

 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Turčinek, Andrej
  Tato bakalářská práce se díky rostoucímu podílu recyklace ve stavebnictví zabývá problematikou výběru nového drtiče pro menší recyklační firmu a porovnáním staré varianty výrobní linky s novou. V úvodu se jedná o obecný ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Motloch, Martin
  Cíl této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a pevnostní výpočet hřídele hnaného bubnu pásového dopravníku pro recyklované kamenivo. Dále bakalářská práce obsahuje popis ...
 • Recykláty do podkladních vrstev vozovek 

  Žďára, Zbyněk
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. ...