Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných biologicky aktivních látek v cereálních výrobcích 

    Skutek, Miroslav
    Předložená diplomová práce se zabývala studiem biologicky aktivních látek, a to zejména různých typů sacharidů v cereálních výrobcích. V rámci experimentální části bylo použito celkem 29 různých reálných vzorků obilných ...
  • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

    Vondráčková, Hedvika
    Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...